Terug naar overzicht
Realisatie

Naar een propere Lieve

Wondelgem De Lieve

Ruiming

De Lieve zorgt voor de afwatering van de buurt maar werd jarenlang niet geruimd. Omdat er bij hevige neerslag risico ontstond op overstromingen werd die ruiming uiteindelijk dringend. Hierbij zou het teer samen met de sliblaag worden verwijderd. Maar deze sliblaag is net de barrière tussen oppervlaktewater en grondwater. Omdat het grondwater rond de Lieve sterk verontreinigd is zou de verontreiniging door het wegnemen van de sliblaag naar het oppervlaktewater kunnen bewegen en stroomafwaarts meegevoerd worden. Net door de ruiming zou de waterkwaliteit van De Lieve dus achteruit kunnen gaan. De ruiming werd uitgevoerd in de winter van 2019. Het zwaar verontreinigde slib werd afgevoerd maar metingen tonen aan dat de waterkwaliteit van De Lieve inderdaad verslechterd is.

Reiniging

Om de verontreiniging die via het grondwater in De Lieve instroomt op te vangen worden reactieve matten geplaatst. Dit is een doorlaatbare constructie van geotextiel, vergelijkbaar met de structuur van een donsdeken. In de vakken wordt een vulmateriaal aangebracht dat verontreiniging vasthoudt of helpt afbreken. Als vulmateriaal worden witveen en biochar (een soort houtskool) gebruikt.

De matten vervangen de oude, verontreinigde sliblaag en schermen het oppervlaktewater af van de verontreiniging in afwachting van de volledige sanering van de terreinen. De matten zijn geplaatst in september en oktober 2020. Gedurende de twee volgende jaren wordt de impact van de matten intensief opgevolgd. De matten blijven liggen tot door de verdere sanering van het vroegere fabrieksterrein de impact van de verontreiniging op De Lieve weggenomen is.

Het projectteam dat de verontreiniging van De Lieve aanpakte, bestaat uit Envisan-Jan De Nul Group, Tauw, TTE Consultants, Witteveen+Bos en iFLUX..

Blijf je graag op de hoogte?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!