Er zitten afrondingsverschillen tussen mijn kosten- en financieringsplan!

Heb je alle informatie ingegeven in je kosten- en financieringsplan zoals bedoeld, maar blijft er een afrondingsverschil zichtbaar?

Open EERST je kostenplan (“aanpassen”). Sla dit terug op.

Open DAARNA je financieringsplan (“aanpassen”). Sla dit ook terug op.

Normaal moeten hierna de totaal voorziene kosten uit je kostenplan tot op 2 cent na de komma overeenkomen met de totale kosten uit je financieringsplan. Blijft er toch een afrondingsverschil? Neem dan contact met ons op via info@grensregio.eu.