News overview

Artikel
 - 27/11/2023
1024px helofytenfilter 0
ADMIRE
Helofytenfilter moet waterkwaliteit verbeteren in het oudste natuurreservaat van Vlaanderen
Het oudste natuurreservaat van Vlaanderen, “De Zegge” in Geel, is een van nature grondwater-gevoed laagveengebied. Door grootschalige ontwatering van de omgeving heeft het reservaat sterk te lijden onder verdroging. Binnen het project Interreg ADMIRE (‘adding mire’) slaan de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde (KMDA) en PIDPA de handen in elkaar om een helofytenfilter aan te leggen. Dat is een systeem met moerasplanten zoals riet, die oppervlaktewater zuiveren. De inlaat van gezuiverd water kan hopelijk bijdragen aan het behoud van de nog resterende natuurwaarden, in afwachting van ecohydrologisch herstel op landschapsschaal.
Artikel
 - 24/11/2023
Ugent energlik
Partners
Optimalisatie van de CO2-afvangstinstallatie
De CO2-afvangstinstallatie wordt gebouwd en geoptimaliseerd. Hiervoor worden verschillende configuraties en varianten getest, geanalyseerd en geëvalueerd in kader van de vooropgestelde specificaties.
Artikel
 - 23/11/2023
DSC08902
Partners
Voorstelling partners: Maurice Kassenbouw
Maurice Kassenbouw B.V. ontwerpt, produceert en bouwt complete hightech glazen tuinbouw projecten.
Artikel
 - 17/11/2023
Innovatiechallenge Enexis
Energie(k) Onderwijs
Innovatiechallenge om scholieren enthousiast te maken voor (energie)techniek
Op woensdagochtend 15 november verzamelden meer dan 100 havo- en vwo-leerlingen van het Sint-Janslyceum uit Den Bosch zich bij Avans Hogeschool om mee te doen aan een spannende innovatiechallenge. Een gezamenlijk initiatief van Avans Hogeschool, netwerkbeheerder Enexis en het project Energie(k) Onderwijs om het tekort aan IT-professionals in o.a. de energiesector aan te pakken. Met een innovatief simulatiespel wil Enexis scholieren op een eigentijdse manier laten kennismaken met het IT-vak.
Artikel
 - 16/11/2023
Dylan gillis Kdeq A3a Tn BY unsplash
Smart Farming & Food Processing
De matchmaking is een feit!
We willen jullie graag op de hoogte houden van de recente matchmaking voor het Interreg project: Smart Farming & Food Processing. Na de succesvolle pitchdagen van vorige week hebben de verschillende kennisinstellingen zich toegewijd aan diverse vraagstukhouders. Ze zijn de afgelopen dagen samengekomen om de volgende stappen te bespreken en de meest geschikte techbedrijven te selecteren. Met veel enthousiasme kunnen we nu melden dat de matches zijn gemaakt!
Artikel
 - 10/11/2023
ILWG Bert Vandenabeele 2023 10 13 00023
RAMBO
Kick-off RAMBO: grensoverschrijdend onderzoek naar vermindering stikstofuitstoot in varkens- en pluimveehouderij
De stikstofuitstoot in Vlaanderen en Nederland moet dalen om de luchtkwaliteit te verbeteren en de milieu-impact te reduceren. De landbouwsector is een belangrijke bron van ammoniakemissies en kreeg strenge maatregelen opgelegd. Om varkens- en pluimveehouders daarbij te ondersteunen, hebben zeven Nederlandse en Vlaamse projectpartners hun schouders onder het project ‘RAMBO’ gezet om samen maatregelen en technieken te onderzoeken die veehouders in de grensregio in staat stellen hun ammoniakuitstoot aanzienlijk te verminderen. Op 6 november werd tijdens de kick-off van het project een breed gamma aan maatregelen en technieken geëvalueerd.
Artikel
 - 09/11/2023
Sen D Lab Jack Doomernik Ad Breukel 26oktober 19 1
Energie(k) Onderwijs
Zonder vakmensen gaat het niet lukken met de energietransitie
Niet alleen in de zorg, het onderwijs of de IT is het tekort aan medewerkers groot. Ook de energietransitie dreigt vast te lopen door een gebrek aan arbeidskracht. Daarom zijn 18 projectpartners uit de grensregio Vlaanderen - Zuid Nederland met het project Energie(k) Onderwijs gestart. Op woensdag 29 november vindt de officiële kickoff plaats in Antwerpen.
Artikel
 - 06/11/2023
Klimaatcel42 1024x675 1
Partners
Voorstelling partners: Plant Lighting
Plant Lighting is gespecialiseerd in effecten van klimaat op gewasgroei en ontwikkeling. Lichtintensiteit, belichtingsduur, lichtspectrum, CO2, temperatuur en luchtvochtigheid beïnvloeden de fotosynthese, groei, bloei, en zaadproductie.
Artikel
 - 02/11/2023
ILVO Fields View
Partners
Voorstelling partners: EV ILVO
EV-ILVO onderzoekt de milieuduurzaamheid van de technieken en ondersteunt de opvolging van de energieprestaties in de kas.