Gelden de publicatieverplichtingen ook voor zaken die via dit forfait worden vergoed?

Ja, alle output van het project blijft onderworpen aan de PR-verplichtingen.