Hoe en wanneer ontvang ik mijn voorfinanciering?

De toegekende voorfinanciering wordt betaald aan je Projectverantwoordelijke binnen de drie maanden na goedkeuring van de voorfinancieringsaanvraag. Je PV bekijkt in samenspraak met jou wanneer je de fondsen krijgt doorgestort (vb. vanaf aanvang van de activiteit waarvoor de voorfinanciering nuttig is).