Ik ben een aanbestedende overheid en wil bepaalde taken door een andere overheid laten uitvoeren. Komen dergelijke kosten in aanrmerking voor subsidie?

Wanneer je als aanbestedende overheid taken (diensten, leveringen, werken) laat uitvoeren door een andere aanbestedende overheid, spreken we van in-house opdrachten (België) of (quasi)-inbesteden (Nederland).
Wanneer aan de voorwaarden is voldaan, komen ook die kosten in aanmerking voor subsidie.