Ik ben een publieke partner. Wat zijn de drempelbedragen voor publicatie?

Indien de raming van de opdracht boven bepaalde Europese of nationale drempels uitkomt, ben je verplicht een nationale of Europese procedure te volgen. 

Voor de periode 2022 – 2023 gaat het om volgende Europese drempels:

 • Werken
  5.382.000,00 EUR
 • Leveringen
  215.000,00 EUR
 • Diensten
  215.000,00 EUR
 • Sociale en andere specifieke diensten
  750.000,00 EUR

De drempelbedragen voor Belgische publieke partners vind je terug in de gids aankopen Belgische publieke partners.
De drempelbedragen voor Nederlandse publieke partners vind je terug in de gids aankopen Nederlandse publieke partners

Let op: bekijk je opdrachten op organisatiebreed niveau. Kunstmatig opsplitsen van opdrachten om onder drempelbedragen te blijven, is verboden!