Ik ben mogelijk een onderneming in moeilijkheden. Hoe los ik dat op zodat ik EFRO-middelen kan ontvangen?

Is het resultaat van de toets niet positief? Contacteer zeker uw projectadviseur voor gericht advies. Er zijn een aantal mogelijkheden om alsnog een positieve toets te bekomen:
Val je onder de de-minimis regeling voor staatssteun? Dan is de OIM-toets niet op jou van toepassing.

OIM-exit is mogelijk door een sterk verbeterde rendabiliteit wat zich vertaalt in een sterk gestegen overgedragen winst bij resultaatverwerking. M.a.w. recentere positieve cijfers waarbij het ratio positief wordt.

Zijn er meer recente, eventueel tussentijdse cijfers beschikbaar die een ander beeld kunnen schetsen? Vul dan de toets in met deze tussentijdse cijfers (let wel: deze moeten geattesteerd zijn door een revisor of externe (register)accountant). Deze cijfers mogen niet ouder zijn dan twee maanden voor de goedkeuringsdatum van het project.

OIM-exit is mogelijk via een kapitaal of inbrengoperatie (vb. kapitaalverhoging en/of kapitaalvermindering of operaties m.b.t. het agio of de uitgiftepremie).
Bij kapitaalsverhogingen moet een notariële akte bijgevoegd worden.