Ik heb in mijn lopende aanvraag al een toets aangeleverd, maar moet nu plots een nieuwe toets aanleveren met nieuwere cijfers?

Het is mogelijk dat je lopende aanvraag en herwerkingstraject een tijd langer loopt dan voorzien. Het programma moet erover waken dat de toets voorafgaand aan goedkeuring van het project is uitgevoerd op de meest recente cijfers.

Het programma beschouwt cijfers van boekjaar N als geldig en meest recent tot einddatum boekjaar N + 18 maanden. Na die periode veronderstelt het programma dat er nieuwe jaarcijfers beschikbaar zijn en moet de toets dus opnieuw ingevuld worden. Het moment van herindiening is leidend om te bepalen of je binnen of buiten die termijn valt.