Is er nog een declaratietermijn?

Er geldt nog steeds een declaratietermijn van 6 maanden: je moet je kosten binnen de 6 maanden na betaling declareren bij Interreg.

In beginsel is geen sanctie voorzien bij laattijdige declaratie. Let wel: het programma zal deze termijnen monitoren en kan opnieuw harde deadlines (inclusief sancties) opleggen.