​Kan de projectverantwoordelijke afkomstig zijn van buiten het programmagebied?

Ja, als beoordelingscriteria gelden volgende twee stelregels m.b.t. de locatie van partners:

  • De effecten van het project hebben in de eerste plaats betrekking op het programmagebied Interreg Vlaanderen - Nederland.
  • In de uitvoering van het project is er minstens aan beide zijden van de grens één partner betrokken; of er is een EGTS of een grensoverschrijdende rechtspersoon betrokken, die:
    • in België of Nederland geregistreerd is;
    • en minstens één Belgische en één Nederlandse organisatie als lid heeft.

Wel is het in dergelijk geval aangeraden voldoende te motiveren waarom deze partner de rol van projectverantwoordelijke moet opnemen en waarom dit niet kan gebeuren door een partner van binnen het programmagebied.