Kan ik mijn voorfinanciering niet op het einde afrekenen?

Neen, dat is niet mogelijk.

Het systeem van voorfinanciering maakt dat je moet afwegen of je liever een (substantieel) voorschot op je EFRO ontvangt met een systeem van korting op de declaraties, dan wel of je alle toegekende EFRO op het tempo van je declaraties wil ontvangen.