Mag ik een achtergestelde lening als eigen vermogen meetellen?

Een achtergestelde lening kan voor de berekening van je OIM status niet meetellen als eigen vermogen.