Mijn declaratie is afgekeurd? Wat moet ik doen?

Als Interreg de declaratie afkeurt, betekent dit dat deze in principe niet in aanmerking komt om terug in te dienen, ook niet na aanvulling van stukken of toevoegen van informatie.

Het kan bijvoorbeeld gaan om niet-subsidiabele kosten of om opgelegde correcties in het kader van een overheidsopdracht.

Lees de motivatie voor afkeuring na in het Logboek.