Mijn declaratie is uitbetaald, maar ik zie dat Interreg een correctie heeft gemaakt. Wat moet ik doen?

Het is mogelijk dat na uitbetaling van de declaratie er toch een correctie nodig is. Zowel de eerstelijnscontroleur als Interreg zelf kunnen correcties aanbrengen, maar ook de auditautoriteit kan dit doen.

In de correctielijn zal motivatie opgenomen zijn over de reden van correctie. Je kunt deze raadplegen via het Logboek.

Het gecorrigeerde bedrag zal in principe worden verrekend met de andere declaraties van het project bij de eerstvolgende betaalronde.