Mijn projectmedewerker werkt niet voltijds. Hoe geef ik dat correct in?

Je berekent een SUT altijd op een voltijds bruto maandloon. Werkt de projectmedewerker niet voltijds? Zorg dan dat je bij berekening van het SUT het brutoloon invult voor een voltijdse betrekking.

Duidt daarnaast bij de vraag “Werkt de projectmedewerker in een vast regime” JA aan. Het e-loket laat dan toe een deeltijdfactor in te geven. Deze factor is relevant voor de berekening van het maximaal aantal te declareren uren op jaarbasis (1720).