Waarom moet ik als Projectverantwoordelijke de aanvraag mee goedkeuren?

Alle betaalverkeer tussen programma en project verloopt via de projectverantwoordelijke. Ook de voorfinanciering wordt uitbetaald aan de PV die dan doorstort aan de begunstigde. Ook de verrekeningen zullen verlopen via deze weg.

Declareert een van je partners die voorfinanciering ontvang niet of niet voldoende (tijdig) om verrekening mogelijk te maken? Dan zal het programma de voorfinanciering inhouden op de voorziene EFRO uitbetalingen voor het project. Een eventuele terugvordering zal ook via de projectverantwoordelijke verlopen.

Overweeg als PV dus goed voor je je akkoord verklaart met de aanvraag voorfinanciering van je partner(s).