Waarom zie ik niet meteen de wijzigingen als ik mijn project open?

Omdat het visualiseren van wijzigingen betekent dat heel veel data moet worden opgehaald van de server, is gekozen om de data per tabblad op te halen. Zo blijft de performantie gewaarborgd.

Wanneer je je project opent, zie je de laatste versie van de ingegeven teksten/cijfers, ook als deze nog niet gevalideerd zijn. Na validatie wordt dit dan de laatst goedgekeurde versie.