Waarover gaat de vraag Detachering?

Het programma laat toe om personeelskosten van gedetacheerde projectmedewerkers te declareren. Het gaat hier niet om inhuur van arbeid, maar om detachering waarbij onderliggen een detacheringsovereenkomst is afgesloten.

Vink je hier JA aan? Voeg dan zeker de vereiste bewijslast bij (detacheringsovereenkomst en eventueel bewijs van dragen van de kosten).