Waarover gaat de vraag over het eigen tijdsregistratiesysteem?

Het programma wil weten of binnen de organisatie de uren van medewerkers met een eigen systeem gelogd worden (vb. SAP, Primetime, etc). Vul hier JA in als je met zo’n eigen tijdregistratiesysteem werkt. Beschrijf beknopt welk systeem het is.