Waarvoor dient de knop "Wijzigingen beoordelen"?

Als PV van een project zie je op elke tab ook een knop Wijzigingen beoordelen, naast een knop Aanpassen.

Als partners aanpassingen maken in het projectdossier, zal het e-loket dit registeren als aanpassingen die je als PV moet goedkeuren. Deze moet je per tabblad ophalen.

Het e-loket toont je de oorspronkelijke waarde en de nieuwe waarde, met waar mogelijk ook tekstvergelijking. Als PV kun je deze wijzigingen aanvaarden. Je kunt ook rechtstreeks de velden gaan aanpassen door de wijzigingen te negeren (knop Annuleren) en naar de Aanpassen modus te gaan via knop Aanpassen. Als je dan elementen verandert of tekst herschrijft dan wel laat staan en als PV op Opslaan klikt, is deze versie de laatst gevalideerde versie.