Wat zijn subsidiabele kosten?

Subsidiabele kosten zijn gemaakte kosten in het kader van je projectuitvoering die in aanmerking komen voor subsidie (EFRO). Bijgevolg zijn “niet-subsidiabele kosten” kosten die je niet kunt declareren bij het programma voor EFRO-subsidie.