Welk niveau van detail wordt verwacht in de aanmelding?

Voor het antwoord op deze vraag verwijzen wij u naar de Leidraad aanmelding.