Welke bewijslast moet ik voorzien in mijn projectmedewerkersdossier?

Lees het Programmareglement na voor de bewijslast voor personeelskosten.
Het e-loket biedt extra toelichting via de helpvelden.