Welke kostensoort moet ik kiezen?

In het programmareglement staat beschreven welke kosten thuishoren in de verschillende kostenrubrieken. Je kunt in volgende kostenrubrieken declareren:

  • Voorbereidingskosten
  • Personeelskosten

Externe kosten:

  • Externe kosten en expertise
  • Uitrusting
  • Infrastructuur en bouwwerken

Raadpleeg het Programmareglement per rubriek voor meer detail. Het e-loket biedt automatisch enkel die rubrieken aan die je in je kostenplan hebt voorzien.Toepasselijke forfaits worden automatisch verrekend en declareer je dus niet apart.