Wie moet een OIM toets aanleveren?

Private, winstgerichte ondernemingen moeten een OIM toets aanleveren.
Het gaat in principe over de volgende rechtsvormen

BE : NV, BV(BA), CV(OA), CV(BA), VOF, Comm. V(A), LV
NL: NV, BV, VOF, Comm. V.

Publieke partijen die in hoofdzaak marktactiviteiten (bijvoorbeeld overheidsbedrijven) uitvoeren, worden niet gecontroleerd, ook als ze een van bovenstaande rechtsvormen aannemen (vb. NV van publiek recht).
Ondernemingen met de volgende rechtsvormen moeten geen OIM toets aanleveren: eenmanszaak, maatschap, Vereniging (NL), (I)VZW , coƶperatie (NL), stichtingen.

Is je onderneming jonger dan drie jaar? Dan moet je ook geen toets aanleveren. Let op : als je onderneming deel uitmaakt van een groep (er is sprake van minstens 1 verbonden onderneming), wordt gekeken naar de leeftijd binnen die groep (dus de oudste verbonden onderneming)!

Het Secretariaat behoudt het recht om in uitzonderlijke gevallen toch een toets te vragen.