Zonder (efficiënte) logistiek gaan we nergens heen

Tijd om even stil te staan … Kijk om je heen en stel jezelf de vraag hoe de verschillende zaken die je ziet tot bij jou gekomen zijn. Niet alleen het scherm waarop je dit leest of de tafel waaraan je zit: alles om je heen doorliep een logistiek proces. Hoogstwaarschijnlijk zelfs de stukjes groen die je door het raam ziet.

Interreg | 22/06/2021

Editorial logistiek mobiliteit

 

Door Pieter Decloedt

Logistiek is overal. Zonder een logistiek apparaat als ondersteuning loopt zelfs het meest performante productieapparaat vast. De aanvoer van grondstoffen en de afvoer van verwerkte producten zijn essentieel om onze economie te onderhouden.

Nu zouden we met studies en cijfermateriaal kunnen aantonen hoeveel ton goederen er jaarlijks onze grenzen passeren. En een antwoord kunnen formuleren op volgende vragen. Hoeveel procent van het transport verloopt via de vrachtwagen, het spoor of binnenvaart? Hoeveel vrachtwagens rijden er leeg van hun bestemming terug? Wat is de CO2-uitstoot van dit transport en het effect ervan op onze mobiliteit en de natuur? Maar … zegt ons buikgevoel al niet dat de impact van het transport enorm is?

Dezelfde studies zouden aantonen dat de volumes die vervoerd worden verder pijlsnel toenemen. Ook dat supply chains almaar complexer worden en steeds minder landsgrenzen kennen. Maar hoe kan het ook anders: we bestellen met z’n allen meer en meer online zonder stil te staan bij welk traject die producten moeten afleggen.

Anderzijds schrikken we er van dat we onszelf vaker vastrijden in files: op elk uur van de dag. Zelfs in coronatijden, waar we naast een muur van vrachtwagens lijken aan te schuiven. We maken ons ernstige zorgen over duurzaamheid en willen ons volop inzetten om onze planeet leefbaar te houden.

Inzetten op een efficiënte en duurzame logistiek is in bovenstaande opzichten een evidentie, net zoals de logica dat logistiek grensoverschrijdend is.

Physical Internet wordt gezien als de oplossing om tot een duurzame logistiek van de toekomst te komen. Die oplossing kunnen we onderverdelen in verschillende deeltrajecten, zoals beschreven in de “Roadmap to Physical Internet” van het Europese platform ETP ALICE.

De term Physical Internet verwijst naar de analogie van de opbouw van een logistiek netwerk zoals het internet: een geheel aan knooppunten waartussen (goederen)stromen autonoom bewegen, gestuurd door het netwerk zelf. Goederenstromen bundelen, gebruik maken van alternatieve, meer duurzame, transportmodi zoals spoor en binnenvaart, digitale informatie uitwisselen én gebruiken, zijn enkele voorbeelden van zo’n elementen in de aanloop naar de logistiek van de toekomst.

Net op die elementen focussen we binnen het Syn-Ergie-project. Zo bundelen we goederenstromen op het traject West-Vlaanderen – Nederlands Limburg om ze via duurzame transportmodi zoals spoor of binnenvaart te vervoeren. Anderzijds ontwikkelen we een software om zogenaamd synchromodaal transport te ondersteunen.

Goederen kennen geen regio’s of grenzen, enkel oorsprong en bestemming. De opdracht bestaat er dus in om de sterk toenemende goederenstromen in goede banen te leiden. Goed nieuws alvast is dat we over alle puzzelstukken beschikken om die opdracht tot een goed einde te brengen. Denk maar aan de theorie over Physical Internet, de technologie om de theorie toe te passen in de praktijk, de “sense of urgency” … We moeten stapsgewijs de juiste partners verzamelen waarmee we de puzzel kunnen maken. Dankzij Europese programma’s zoals Interreg worden zo’n samenwerkingsverbanden op poten gezet in een context die dezelfde is als de socio-economische realiteit, m.n. een grensoverschrijdende, internationale context.
Daarom omarmen wij als West-Vlaanderen de mogelijkheden die Interreg Vlaanderen-Nederland ons biedt en hopen wij binnen dit kader ook morgen verder met Nederlandse partners werk te maken van een duurzaam en efficiënt logistiek netwerk die onze regio’s onderling connecteert, maar ons ook gezamenlijk connecteert met de rest van Europa en de wereld.

Pieter Decloedt is projectverantwoordelijke van SYN-ERGIE en is algemeen coördinator transport & logistiek bij POM West-Vlaanderen.

Deel deze pagina