Broedvogeleiland in de spuikom van Dow Benelux

broedvogeleiland in de spuikom van Dow Benelux te Terneuzen

 

Het project leidde tot de inrichting van 138 Ha bedrijventerreinen als groene infrastructuur en hielp bedrijven om ecologische verbindingen te maken.

In Provincie Zeeland stond het project in voor het versterken van soorten 'groen' die kenmerkend zijn voor het Zeeuwse landschap. Bedrijven kunnen door de inzet van groene infrastructuur stukjes natuur verbinden tot één groot natuurgebied, wat de biodiversiteit versterkt en de leefbaarheid van bedrijven en omgeving verhoogt. Zo hebben ongeveer 30 visdiefjes, na overwintering in warmer Afrika, een nestplek gevonden op het broedvogeleiland in de spuikom van Dow Benelux aan het havengebied van Terneuzen in North Sea Port. Het eiland is in november 2017 speciaal aangelegd om broedvogels een veilige plek te bieden. Het succesvolle broedgeval van de visdiefjes laat zien dat de inspanningen om de biodiversiteit te vergroten en natuurlijke habitats te creëren hun vruchten afwerpen. Het broedvogeleiland biedt niet alleen een veilige broedplaats voor verschillende soorten vogels, maar verrijkt ook het ecosysteem en draagt bij aan de leefbaarheid van het gebied.