De Kleine Hoeven en De Sleutel

2 Bconnect kleine Hoeve de Sleutel2

De Kleine Hoeven en De Sleutel

Op de bedrijventerreinen de Sleutel en de Kleine Hoeven worden de natuurwaarden versterkt en de biodiversiteit vergroot. De Kleine Hoeven voorziet in duurzame ontwikkeling van het watersysteem en de ecologische en landschappelijke waarden van het gebied. Met de aanleg van de ecologische zone aan de zuid- en westkant van bedrijventerrein de Sleutel wordt de oorspronkelijke functie van de Raamsloop hersteld.

Ondernemersvereniging Bedrijventerreinen Gemeente Bladel werkt samen met ondernemers, gevestigd op De Sleutel, om hun bedrijventerreinen meer biodivers in te richten.

Aangemelde oppervlakte

9,7 hectare

Maatregelen

  • Opstellen inrichtingsplannen groene infrastructuur
  • Kwalitatief versterken bestaande en geplande groene infrastructuur
  • Vergroten oppervlakte groene infrastructuur
  • Versterken of aanleggen van laanbeplanting t.b.v. de vleermuizenpopulatie
  • Herinrichting oeverzones
  • Aanbrengen van meer stroming en dynamiek in waterlopen
  • Vasthouden van gebiedseigen water
  • Voorkomen van droogval
  • Aanleg van een ecologische verbinding