Zeeland

2bconenct zeeland

Zeeland

In de toeristische Provincie Zeeland worden, met een focus op de gemeente Terneuzen, maatregelen uitgevoerd op of nabij bedrijventerreinen. Daarnaast worden ook de mogelijkheden bij recreatiebedrijven verkend, via het ontwikkelen en aanbieden van een cursus biodiversiteit en recreatie.

De maatregelen in Zeeland hebben als doel de biodiversiteit te vergroten en zijn bij voorkeur gericht op het versterken van soorten die kenmerkend zijn voor het Zeeuwse landschap. Zo zal bijvoorbeeld het beheer worden aangepast van vegetaties, bermen, overhoeken, taluds of bosschages. Verder zullen er mengsels worden ingezaaid op en langs akkers en zal er gezorgd worden voor het aanleggen of herstellen van waterpartijen of peilbeheer.

Aangemelde oppervlakte

10 hectare

Maatregelen

  • Opstellen van biodiversiteitsplannen voor bedrijven, al dan niet samen met de omgeving
  • Geven van advies over ecologisch groenbeheer
  • Aanplantingen
  • Aanbrengen van reliĆ«f
  • Faunavoorzieningen
  • Aanpassen beheer van vegetaties/bermen/overhoeken/taluds/bosschages
  • Inzaaien (bloemen)mengsels langs en op akkers
  • Aanleggen/herstellen waterpartijen of peilbeheer
  • Onderzoeken wat het effect van de maatregelen is