Camping Olmenveld

waterdruppels

 


Decentrale en off-the grid systemen zijn in de waterbehandelingssector steeds vaker voorkomende systemen en zijn in de waterbehandeling sector steeds vaker voorkomende vraagstukken. Behandeling van afvalwater aan de bron kan een interessante oplossing zijn voor de groeiende belasting van de waterzuiveringsinstallaties. Daarnaast kan een lokale oplossing bijdragen aan het sluiten van de kringlopen. Naast campings, festivals en piekbelasting bij hotels, zijn er nog vele andere stakeholders die zoeken naar een decentrale oplossing. Er zijn wereldwijd vele steden die nog geen beschikking hebben over sanitaire voorzieningen. Daarnaast hebben tijdelijke opvangcentra bij natuurrampen ook behoefte aan lokale oplossingen die praktisch en betaalbaar zijn.

PureBlue Water ontwikkelde in 2014 een oplossing voor decentrale waterzuivering van afvalwater op schepen waarbij zowel het toilet- en sanitair water, als het keuken- en wasserijwater, tot een hoge kwaliteit effluent kan worden gezuiverd. Deze oplossing is echter niet één op één toepasbaar op land. De ontwikkelde oplossing voor schepen is gebaseerd op een relatief constante en geconcentreerde belasting. Aan land is de afvalwaterstroom minder geconcentreerd en is er de mogelijkheid om organische stoffen uit slib op te waarderen tot grondstoffen en water te hergebruiken.

Binnen dit project wilden de partners PureBlue Water en Avecom deze decentrale waterzuivering van afvalwater voor scheepvaart verder ontwikkelen en valideren in de praktijkomgeving van Camping Olmenveld. PureBlue Water leverde de kennis en expertise omtrent het decentrale waterzuiveringssysteem, Avecom voorzag expertise rond de microbiologische processen die worden ingezet om de terugwinning van de afvalstoffen te realiseren. Camping Olmenveld stelde ruimte op haar camping ter beschikking om de proefopstelling te bouwen en verder te ontwikkelen.

Meer info: https://www.pureblue.nl/ en https://avecom.be/ en https://www.olmenveldvakanties.nl/