Fokus lab

Fokuslab

Open Manufacturing Campus opent uniek Fokus lab

Maakbedrijven uit de regio kunnen op OMC’s centrale Fokus lab terecht voor unieke meet- en maakapparatuur en bijhorende ondersteuning.

Over de voorbije jaren is er dankzij Fokus o.a. een 3D meetmicroscoop en een high-end lasersysteem aangeschaft samen met heel wat andere meetapparatuur (o.a. mechanische meetbanken, hardheids- en ruwheidsmetingen). Recent zijn hier een stel klimaatkasten aan toegevoegd waarin producten en materialen onder wisselende vochtigheids- en temperatuursomstandigheden kunnen getest worden.

OMC biedt deze diensten aan omdat het tussen bedrijven delen van professionele (meet)apparatuur leidt tot open innovatie en zelfs nieuwe business voor die bedrijven. Drempelverlaging door subsidiëring en gedeelde kosten is voor bedrijven noodzakelijk om eerste verkennende stappen te kunnen zetten met anders in die ontwikkelingsfase voor een KMO onbetaalbare apparatuur. Het geïntegreerd lab in 1 ruimte laat toe om snel kwaliteitschecks te kunnen doen (bv. evaluatie van laserspatten onder de microscoop) en zo de maakprocessen sneller te kunnen optimaliseren.