Meerdaags wandelen langs iconische pleisterplaatsen in Noord-Brabant

Visit Brabant Etappe 15 Vught Den Bosch

Projectidee

VisitBrabant is met Ons Kloosterpad partner in het eerste spoor. Onder de noemer ‘herbronnen op de eeuwenoude tradities van stilte, rust en ruimte’ worden zowel aan Vlaamse als aan Brabantse kant meerdaagse wandeltrajecten uitgebouwd, verduurzaamd en ontwikkeld, net zoals een aantal van de daaraan gekoppelde erfgoedlocaties, natuurparken en stiltegebieden.

Tevens worden er langs beide paden ‘stilteparels’ ontwikkeld waarmee wordt ingespeeld op de hedendaagse behoefte aan stilte en rust. De bezinnende kwaliteit van plekken in het landschap wordt beleefbaar en zichtbaar gemaakt in de vorm van iconische pleisterplaatsen. Op een ondergrond waarin de tradities rond stilte en zorg, rust en ruimte sinds eeuwen een plek hebben, wordt vanuit deze ‘stilteparels’ een toekomstgericht perspectief zichtbaar.

Hierbij worden de routes en erfgoedlocaties op een zodanige manier ontsloten dat ze een doelgroep aanspreken die niet noodzakelijk de achtergrondkennis of religieuze affiniteit heeft, maar wel op zoek is naar aspecten als stilte, groen, bezinning of ruimte.