Met kennis naar een duurzame toeristische ontsluiting

813 Research Thomas More 2048x1365

Achtergrond

Vanuit de onderzoekslijn ‘Innovatief Toerisme’, die deel uitmaakt van het expertisecentrum Duurzaam Ondernemen & Digitale Innovatie, zullen ze hoofdzakelijk onderzoek voeren naar het toeristische aspect binnen onze investeringen. Ze bouwen daarvoor verder op hun expertise aangaande gebruikers- en marktonderzoek, erfgoed, en toerisme met een focus op duurzaam toerisme, beleving in toerisme en innovatieve toepassingen voor de cultuur-, erfgoed-, en vrijetijdsector.

Binnen werkpakket 3 zullen zij een uitvoerende rol opnemen in het onderzoek naar de duurzame toeristische ontsluiting van religieuze erfgoedsites, de ontwikkeling van stilteparels en het verder uitwerken van meerdaagse wandelroutes. Hiervoor vertrekken ze maximaal vanuit de noden en vragen van de uitvoerende partners en verwerven ze wetenschappelijk onderbouwde inzichten in de factoren en aspecten die deel uitmaken van de duurzame toeristische ontsluiting. Wat zijn bijvoorbeeld mogelijke valkuilen en opportuniteiten? Wat kunnen we leren uit vergelijkbare initiatieven? Die inzichten vertalen ze steeds naar duidelijke en toepasbare adviezen die de investeringen op termijn maximaal optimaliseren.

Binnen werkpakket 4 zal onderzoeksgroep LiCalab, de zorgproeftuin verbonden aan Thomas More Kempen, samenwerken met de onderzoekslijn Innovatief Toerisme in het onderzoek naar de toeristische ontsluiting van zorginstellingen. LiCalab bouwt daarvoor verder op uitgebreide expertise met betrekking tot zorg- en welzijnsactoren, zorgprofessionals en eindgebruikers. De teams werken samen met de betrokken projectpartners rond de vraag hoe de toeristische ontsluiting op een duurzame manier te balanceren valt met het intrinsieke zorgaspect van deze partners.

Binnen werkpakket 5 zullen ze tot slot een impactmeting uitvoeren, die het succes en de resultaten van de investeringen moet aantonen. Daarbij zullen enkele concrete en meetbare factoren worden afgebakend die deze resultaten weerspiegelen, en die de meerwaarde van het project verder in kaart brengen.