CEBECO terrein - ‘s Gravenmoer

Sgravenmoer

Een Historie van Houtbewerking en Verontreiniging

Op de locatie van het voormalige houtbewerkingsbedrijf ‘s Gravenmoer, ook bekend als het CEBECO-terrein, stond vroeger een fabriek waar houten palen werden geïmpregneerd met creosoot om houtrot tegen te gaan. De bovenlaag van de verontreinigde bodem werd destijds afgegraven en bedekt met een leeflaag, waarop later een woonwijk werd gebouwd. Het terrein is nu privébezit.

Sanering van het Grondwater

De verontreiniging van het grondwater met creosoot wordt al enkele jaren aangepakt met een grote waterzuiveringsinstallatie, aangedreven door duurzaam opgewekte energie uit zon en wind.

Sanering via Resanat Proefproject

De sanering wordt versneld door het Resanat proefproject met bio-stimulatie. Deze innovatieve techniek gebruikt micro-organismen in de bodem om de biologische afbraak van verontreinigingen te versnellen. Afhankelijk van de bodemsituatie worden specifieke bacterietypes in de juiste hoeveelheden ingebracht.

Deze methode biedt verschillende voordelen: er wordt weinig afval geproduceerd, het is kostenefficiënt en veroorzaakt minimale overlast voor omwonenden. De bestaande waterzuivering blijft tijdens het project operationeel. Het Resanat project fungeert als aanvulling door het ontwikkelen, toepassen en monitoren van bacterieculturen. De effectiviteit van het proefproject wordt geëvalueerd door periodieke analyses van het grondwater, uitgevoerd voor, tijdens en na de toediening van de bacteriën.

Een Schone Ondergrond en Grondwater

Het uiteindelijke doel is het volledig vrijmaken van bodem en grondwater van verontreiniging. Op termijn kan de waterzuivering aanzienlijk worden verminderd of zelfs geheel worden verwijderd.