Rhedcoop Hero

RHEDCOOP: Renovatie en Hernieuwbare Energie Diensten via COÖPeraties

Energie

De omschakeling naar een energiezuinig gebouw gaat vaak te traag omwille van praktische en financiële obstakels. De obstakels doen zich voor bij zowel particuliere woningen, publieke gebouwen en gemeenschapsvoorzieningen. Voor wat betreft particulieren blijkt een extra uitdaging het bereiken van minder kapitaalkrachtige burgers en het opnemen van minder rendabele renovatieprojecten. Ontzorging op maat kan hierin ommekeer brengen.