Aquavlan Hero

Aqua-VLAN

Economie

Het project Aqua-VLAN beoogde het bouwen van de fundamenten voor een economisch, sociaal en ecologisch duurzame aquacultuursector binnen de grensregio. Het richtte zich specifiek op de duurzame kweek van schelpdieren, vissen en de teelt van zilte groenten in de grensregio Vlaanderen-Nederland. Ook het scholen van ondernemers en andere betrokkenen in de aquacultuur was een doelstelling van dit project. De partners van het project waren universiteiten, hogescholen en proefcentra.