Bio Base Europe Hero

Bio Base Europe

Economie

Bio Base Europe realiseerde een belangrijke versterking van de grensregio als Europese topregio voor de biogebaseerde economie – een economie gebaseerd op organische en hernieuwbare grondstoffen – door enerzijds een lacune in de innovatieketen weg te werken en anderzijds ruimte te bieden voor de opleiding van procesoperators.