Eco2profit Hero

Eco2profit

Economie

De afgelopen drie jaar hebben tien organisaties de handen in elkaar geslagen om de uitstoot van broeikasgassen op bedrijventerreinen in de grensregio van Vlaanderen-Nederland te verminderen. Vijfhonderd bedrijven hebben op één of andere manier aan het project meegewerkt. Concreet werden er CO2-reducerende maatregelen genomen, de mogelijkheden van samenwerking benut, invulling aan het begrip CO2-neutraliteit gegeven en een bijdrage aan de lokale productie van groene stroom geleverd.