ECP Hero

Energie Conversie Park (ECP) voor de verwerking van lokale biomassastromen

Milieu

Het gebruik van biomassa als energiebron is belangrijk als duurzaam alternatief voor fossiele brandstoffen. Groente- fruit en tuinafval (GFT), maaisel en snoeisel, bijproducten van landbouw en industrie worden als biobrandstof tot nu toe nauwelijks gebruikt. Lokale biomassa zoals GFT, snoeihout en maaisels kunnen slimmer worden benut.