F2 AGRI Hero

F2AGRI (effluent to agriculture)

Milieu

Water is een cruciale grondstof voor de landbouw. Verschillende landbouwgebieden kampen door de toenemende klimaatsverandering echter met een algemene verdrogingsproblematiek. Daarnaast werd grondwater jarenlang overmatig opgepompt waardoor zowel kwantiteit als kwaliteit bedreigd zijn. De schaarste aan grondwater zorgt ervoor dat de land- en tuinbouwsector voor de nodige uitdagingen komt te staan.