GBO Hero

Grenzeloos Biobased Onderwijs

Arbeidsmobiliteit

Biobased economy is in de Koepelvisie Delta Region 2030 gekozen als één van de drie topclusters en driver voor innovatie en specialisatie in de Nederlands-Vlaamse Delta Regio. Met de aanwezigheid van een grote agro- en chemische sector, een gunstige geografische ligging en de samenwerking tussen bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen en overheden kan de grensregio een unieke voortrekkersrol op zich nemen. Kansen op economische groei, behoud en uitbreiding van werkgelegenheid staan echter onder druk door een tekort aan technisch geschoolde mensen.