Grenzeloze Logistiek Hero

Grenzeloze Logistiek

Economie

De grensregio in Vlaanderen-Nederland heeft het potentieel en de ambitie om uit te groeien tot de logistieke topregio van Europa. Het project “Grenzeloze Logistiek” had tot doel de logistieke sector in de grensregio op duurzame wijze te verstevigen door de samenwerking tussen de vele logistieke bedrijven te versterken. De grensregio wil zich verder ontwikkelen tot een duurzame draaischijf en gateway naar Europa. De nadruk moet dan liggen op het optimaliseren en verduurzamen van alle transportmiddelen, waarbij niet alleen het gebruik ervan, maar ook de innovatiekracht van de logistieke bedrijven zelf moet ondersteund worden.