Growing a Green Future Hero

Growing a Green Future

Milieu

Binnen Interreg IV werd in ‘Groene Grondstoffen’ succesvol geëxperimenteerd met lokaal geteelde biomassa zoals vezelhennep en miscanthus. Biogebaseerde materialen kennen echter nog teveel beperkingen en dienen verder geperfectioneerd te worden door middel van praktijkonderzoek. Pas dan kunnen MKB/KMO bedrijven echt aan de slag met deze materialen. ‘Growing a green future’ nam dit verder op en zette een brede waaier van nieuwe ketens op in de biogebaseerde economie.