Projectadviseur

Als projectadviseur bij Interreg Vlaanderen-Nederland ondersteun en stimuleer je samenwerking over de Limburgse grens. Je bent een verbinder tussen bedrijfsleven, overheid, kennisinstellingen en de Europese burger. Je doet dit nadrukkelijk in het kader van het economisch beleid, maar ook binnen andere provinciale opgaven. Je moet flexibel zijn en je kunt je snel zaken eigen maken, omdat je met heel veel diverse onderwerpen aan de slag gaat.

Maastricht

In deze functie ben je onderdeel van het cluster Economie en Innovatie

Dit cluster werkt aan een gezonde en duurzame ontwikkeling van de Limburgse economie en levert een bijdrage aan een nog aantrekkelijker leef-, woon- en werkklimaat voor de (toekomstige) inwoners en bezoekers van Limburg. De taken van het cluster hebben betrekking op het brede aandachtsgebied economie waarbij onze inspanningen zijn gericht op het stimuleren van de kenniseconomie, het creëren van optimale vestigingsvoorwaarden voor het bedrijfsleven en het bieden van een werkplek aan zoveel mogelijk inwoners van Limburg. Daarbij zijn ook de programmamanagers van de verschillende Europese Interreg-samenwerkingsprogramma’s bij het cluster ondergebracht.

Dit doet een projectadviserur

Als projectadviseur binnen Interreg Vlaanderen-Nederland draag je bij aan een van de Europese samenwerkingsprogramma's waar de Provincie Limburg bij betrokken is. Je vertegenwoordigt de Limburgse belangen binnen dit programma en fungeert als belangrijk aanspreekpunt voor de gedeputeerde. In samenwerking met collega's van Europese programma's en inhoudelijke beleidscollega's werk je aan het genereren, werven en ontwikkelen van projectideeën. Je doet dit vanuit een klantgerichte aanpak, in partnerschap met vertegenwoordigers van andere programmapartners in Zuid-Nederland en Vlaanderen.

Als projectadviseur werk je binnen het programma en word je aangestuurd vanuit het Interreg Secretariaat in Antwerpen. Samen met beleidsmedewerkers, financieel adviseurs en andere projectadviseurs van verschillende programmapartners zet je je in om ervoor te zorgen dat projecten worden goedgekeurd, gecontroleerd en begeleid. Dit vereist constant schakelen met diverse partijen en geen enkele dag is hetzelfde.

Je bent verantwoordelijk voor diverse programmabeheeractiviteiten, waaronder het monitoren van de voortgang van het programma en met name van de jou toegewezen projecten. Dit omvat ook werkbezoeken waarbij je projecten controleert en de organisaties die deze projecten uitvoeren, leert kennen. Je begeleidt, adviseert en controleert de toegewezen projecten op inhoudelijke voortgang en administratieve aspecten.

Met een resultaatgerichte aanpak ontwikkel je constructief en proactief projecten die aansluiten bij het provinciaal beleid. Dit doe je in samenwerking met externe stakeholders en collega's binnen de Provincie en het Interreg programma-secretariaat. Je bent flexibel en gaat graag naar de klant, zowel binnen de provincie als in het bredere Interreg-programmagebied. Je werkt in principe elke dinsdag en een tweede dag per week op het programmasecretariaat in Antwerpen.

Deze dynamische functie vereist flexibiliteit, daadkracht en assertiviteit, met oog voor bestuurlijke verhoudingen en gevoeligheden, en een goed gevoel voor bestuurlijk ambtelijk samenspel.

Werken bij de Provincie Limburg is verrassend anders

Wie werkt bij de Provincie Limburg, werkt voor het welzijn en de welvaart van Limburg en de Limburgers. Resultaten boeken met impact is hierbij onze gezamenlijke missie, op economisch gebied, sociaal gebied en in de openbare ruimte. Dit doe je in een omgeving waarin je je met een schat aan cultureel erfgoed en toeristische trekpleister vrijwel op vakantie waant. Noord-Limburg heeft het natuurrijke Land van Peel en Maas en de vennen en stuifduinen in de Maasduinen. Midden-Limburg heeft het grootste aaneengesloten watersportgebied van Nederland, de Maasplassen. En in Zuid-Limburg is er het groene Heuvelland.

De Provincie Limburg groeit naar een open, lerende overheidsorganisatie, waar ruimte is voor professionals om innovaties na te streven samen met relevante partners. Dit vraagt eigen verantwoordelijkheid van medewerkers voor hun eigen ontwikkeling. De Provincie Limburg ondersteunt krachtig persoonlijke ontwikkeling en verwacht daarbij ook initiatief en inspanningen van haar medewerkers.

Wij vragen:

  • Ervaring met werken in een Europese context (bij voorkeur met Europese programma’s) is een pre;
  • Het snel eigen maken van kennis met de relevante wet- en regelgeving (o.a. Europese verordeningen, aanbestedingen, staatssteun) ben je gewend;
  • Vaardigheid in het verzamelen van project- en beleidsinformatie en het bewerken van gegevens;
  • Vaardigheid in het onderkennen, onderzoeken van oorzaken en oplossen van vragen;
  • Inzicht in het functioneren van openbaar bestuur, de provinciale organisatie en de daarmee samenhangende besluitvormingscircuits.

Wij bieden jou:

  • Een bruto maandsalaris op basis van een 36-urige werkweek, van minimaal € 3.935,54 en maximaal € 5.564,56 in schaal 11 (afhankelijk van elders opgedane relevante kennis, ervaring en vaardigheden). Voorgaande bedragen zijn gebaseerd op de Cao Provinciale Sector met een looptijd tot en met 31 december 2023. Momenteel vinden de onderhandelingen plaats over een nieuwe Cao die geldt met ingang van 1 januari 2024. De salarisbedragen daarin zullen naar verwachting op een hoger niveau liggen;
  • Individuele Keuze Budget (IKB) van ca. 22%, incl. vakantiegeld (8%) en een structurele eindejaarsuitkering (8,3%). Dit budget komt bovenop je vaste salaris en kun je laten uitbetalen wanneer jij hier behoefte aan hebt. Of je kunt het inzetten voor de aankoop van bv. een fiets, sportabonnement of extra verlof;
  • Mogelijkheden om gedeeltelijk flexibel en plaats onafhankelijk te werken;
  • PBDI budget van € 5.000,- voor de looptijd van 5 jaar met voldoende mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen;
  • Pensioensopbouw bij ABP.

Overige informatie

De geselecteerde kandidaat zal aan het einde van de selectieprocedure van ons het verzoek krijgen om een VOG aan te vragen bij de gemeente en na goedkeuring van Justis aan ons te overleggen. Voor deze functie geldt het risicoprofiel integriteit. Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure. In de laatste fase van de procedure zal een vertegenwoordiging van het cluster worden ingeschakeld.

Solliciteren

Wij zien jouw sollicitatie graag vóór 29 april a.s. tegemoet.