Maihome Hero

MAI HOME

A greener Europe

De causale link tussen energiearmoede en slechte energielabels van woningen is snel gelegd. Kwetsbare doelgroepen wonen vaak in slecht of matig geïsoleerde woningen. Huurders zijn voor verduurzaming afhankelijk van de verhuurder en eigenaren beschikken niet altijd over de nodige financiën of ze weten niet goed wat de te ondernemen stappen zijn. Daarbij is de terugverdientijd van dergelijke investering behoorlijk lang.