Meer natuur voor pittig fruit Hero

Meer natuur voor pittig fruit

Milieu

De teelt van appel en peer is erg afhankelijk van bestuiving. De regio's waar dit project werd uitgerold zijn de belangrijkste productiegebieden voor appel en peer in Nederland en Vlaanderen. Het project stimuleerde telers om de bestuivingszekerheid te vergroten door wilde bijen in de boomgaard aan te trekken en populaties ervan op te bouwen.