Natuurinbouw Hero

Natuur-inbouw

Een slimmer

In het licht van klimaatverandering worden gebouwen en huizen gerenoveerd en wordt nieuwbouw steeds beter geïsoleerd en luchtdicht gemaakt. Hierdoor zorgen we onbewust ook voor het verlies van leefgebieden en rust- en slaapplaatsen van gebouwafhankelijke diersoorten zoals vleermuizen, huismussen, gierzwaluwen en bestuivende insecten… Deze soorten hebben de kenmerken van oudere gebouwen nodig om te overleven. Denk aan spouwmuren, dilatatievoegen, reliëf in gevels en andere bouwdetails zoals betimmeringen. Nieuwe gebouwen bieden vaak te weinig alternatieven hiervoor.