AMV Energy Learning Community

De overgang naar schonere, hernieuwbare energiebronnen is een noodzakelijke stap om de gevolgen van klimaatverandering te bestrijden en een duurzame toekomst voor komende generaties te waarborgen. Deze verschuiving vereist echter niet alleen technologische innovatie en investeringen, maar ook goed opgeleide en competente arbeidskrachten.

AMV Energy Learning Community | 11/04/2024

AMV ELC Hero e60c983df492f9f0a13d1035e347b748

 

In de Energy Learning Community brengen we onderwijsinstellingen, bedrijven en kandidaten uit de grensregio samen om te verkennen welke specifieke vaardigheden en expertise vereist zijn om de energietransitie te ondersteunen. Door middel van onderzoek en samenwerking achterhalen we de behoeften en uitdagingen binnen de sector, met als uiteindelijk doel het opleiden en voorbereiden van hooggekwalificeerde arbeidskrachten.

Door onze bevindingen te gebruiken als leidraad, richten we ons op het ontwikkelen van gerichte trainingsprogramma's en onderwijsinitiatieven die de nodige vaardigheden en kennis bieden in de snel evoluerende wereld van duurzame energie. Met een sterke nadruk op praktische ervaring en hands-on leren bieden we opleiders, bedrijven en arbeidskrachten de mogelijkheid om mee te werken aan een groenere toekomst voor Vlaanderen en Nederland.


Partners

Baandomein, Flux50, Green Energy Park, Katholieke Universiteit Leuven, Oanax, Schakel, Syntrum VZW, Technische Universiteit Eindhoven, The Future, Universiteit Gent, Volta.

Deel deze pagina