Beloftevolle projecten krijgen duwtje in de rug

Het Europees programma Interreg Vlaanderen-Nederland investeert opnieuw in zeven veelbelovende projecten die de komende jaren sleutelen aan tal van innovaties voor een slimmer, groener, socialer Europa én een Europa zonder grenzen.

Interreg | 13/07/2023

Hoog mikken

26 Goedgekeurde Projecten

Op dit moment staat de teller op 26 goedgekeurde projecten binnen de eerste oproep die het programma lanceerde in de nieuwe programmaperiode 2021-2027.

De nieuwe goedgekeurde projecten spelen in op een breed pallet aan maatschappelijke uitdagingen. Ze richten zich op het aanscherpen van de nodige skills bij arbeidskrachten in functie van de energietransitie en de samenwerking tussen hogescholen en bedrijven op gebied van AI, maar ook op offshore hernieuwbare energie, de (be)leefbaarheid van Grenspark Groot-Saeftinge, faunavoorzieningen in steden en het tegengaan van klimaatverandering door de ontwikkeling van een robuust watersysteem in de Scheldemondregio. In de regio rond North Sea Port tenslotte wordt met het North Sea Port District een nieuwe grensoverstijgende bestuurlijke samenwerking uit de grond gestampt.

  • AMV ELC: grensoverstijgende samenwerking om de juiste vaardigheden te ontwikkelen voor de energietransitie
  • Art-lE: bedrijven werken samen met hogescholen aan digitale transformatie
  • Grenspark Groot Saeftinghe: duurzame vrijetijdsbesteding: een uniek samenspel van natuur, haven en landbouw
  • Aquatuur: robuust watersysteem in de Scheldemondregio
  • Natuur-inbouw: een groen paradijs voor mens én dier: Natuur-inbouw transformeert steden in biodiverse oases
  • Offshore for Sure (O4S): energietransitie op zee: de ontwikkeling van offshore hernieuwbare energie
  • Go North Sea Port District: uniek grenslaboratorium voor energie, klimaat en logistiek

Met deze goedkeuring wordt, inclusief cofinanciering, 36.4 miljoen euro in de Vlaams-Nederlandse grensregio geïnvesteerd. Hiervan komt de helft uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Deel deze pagina